KONUT PROJELERİ

Kuruluşumuzdan beri inşaatın bir çok safhasında birden hizmet vermeye başlamış ve yapılan malzeme, ekip ve ekipman yatırımları ile nitelikli projelerde yer alarak, değer yaratmak gibi bir misyonu üstlenmiştir. Bir çok iş kaleminin tek elde toplanması ve işlerin planlı bir çerçevede ilerlemesi sebebiyle üstlenilen projeler optimum süre ve maliyetler ile tamamlanmıştır.

Kuruluşundan itibaren sosyal alan projeleri, sanayi yapıları, toplu konut inşası işlerinde görev almış ve beklentiler doğrultusunda projeler tamamlanarak teslim edilmiştir. Yapılan malzeme yatırımları ile sektör içerisinde, özellikle taahhüt hizmetlerinde, uzun dönemli maliyet avantajı sağlayacak tercihler değerlendirilmiş ve sektörün uzun soluklu aktörlerinden biri olmak için gerekli çalışmalar yapılmış ve bu doğrultuda sermaye yatırımlarını sürdürmektedir.